Full moms på e-böcker

Full moms på e-böcker

Full moms gäller för bolag som tillhandahåller elektroniska böcker genom streaming och nedladdning.

Böcker eller ett tekniskt medium där innehållet i en bok läses upp har reducerad skattesats med sex procent.

Storytel , som tillhandahåller abonnemang på e-böcker genom streaming eller nedladdning, ansökte om förhandsbesked för att få veta vilken moms som skulle tas ut på deras tjänster. Skatterättsnämnden ansåg då att beskattningen med reducerad skattesats inte skulle ske utan momsen blir 25 procent.

Läs mer här.