Förslag om förstärkt amorteringskrav godkänt

Gör det du är bäst på, det gör vi

Förslag om förstärkt amorteringskrav godkänt

Höjt amorteringskravNu blir amorteringskraven tuffare. Det förstärkta amorteringskravet innebär att nya bolånetagare med bolåneskulder som överstiger 4,5 gånger bruttoinkomsten ska amortera minst 1 procent av skulderna utöver det befintliga amorteringskravet.

Finansinspektionens ändrade föreskrifter med förstärkt krav på amortering av bolån föreslås gälla från och med den 1 mars 2018.

Källa: regeringen