Deklarationstips i sista minuten

Deklarationstips i sista minuten

  • Tips inför årsskiftetHar du använt egen bil i näringsverksamheten? Dra av bilkostnader med 18,50 kr per mil.
  • Har du använt privat släpvagn i näringsverksamheten? Dra av 3 kr per mil för slitage. En dom i kammarrätten gav en företagare rätt till detta när man använt släp med skåp.
  • Välj en karensdag i sjukförsäkringen. Är en möjlighet om näringsverksamheten är din huvudsakliga inkomst. Att välja fler karensdagar är sällan ekonomiskt befogat.
  • Det är möjligt att dra av vissa inventarier direkt.  Om inventariet kostar max 22 400 exkl. moms, alltså ett halvt prisbasbelopp 2017, så medges direktavdrag. Samma gäller om inventariet förbrukas inom tre år, så kallat korttidsinventarium. Beslutet minskar resultatet i företaget så en god idé är att diskutera detta med din redovisningskonsult.
  • Har du haft kostnader för övernattningar vid resor i näringsverksamheten? Då kan du också yrka avdrag för ökade levnadsomkostnader. Ett schablonavdrag på 110 kr per halvdag och 220 kr per heldag. Tänk på att du ska kunna styrka att du verkligen haft övernattning och att det har med näringsverksamheten att göra.
  • Har du haft delar av företaget i villan eller lägenheten? Då kan du yrka avdrag för detta. Det krävs dock att du jobbat i bostaden minst 800 timmar. Avdraget är 2000 kr för arbete i villa och 4000 kr om arbetet skett i lägenhet.
  • Många av uppgifterna i deklarationen är förtryckta och kommer från olika kontrolluppgifter. Du bör kontrollera att de stämmer eller åtminstone bedöma om de ligger inom det rimligas gränser.
  • Har du missat att deklarera inkomster tidigare år? Gör en självrättelse. Det gäller fem år bakåt i tiden, alltså inkomståren 2012-2016.
  • Är du delägare i fåmansföretag? Se till så att blanketten K10 blir ordentligt ifylld. Lämna bilagan även om du inte har haft någon inkomst från företaget eftersom du får spara det framräknade utdelningsutrymmet (kallas gränsbeloppet). Skatten på inkomst som ryms inom gränsbeloppet är bara 20 procent och gränsbeloppet kan utnyttjas framåt i tiden.
  • Startat aktiebolag under 2017? Då har du kanske möjlighet att utnyttja investeraravdraget som är ett avdrag i inkomstslaget kapital på 50 procent av investeringen. Maximalt 650 000 kr.

Tycker du att det är komplicerat? Tala alltid med din redovisningskonsult eller revisor som kan hjälpa dig så att du inte betalar mera skatt än vad reglerna kräver.