Dags för lagstiftning om e-fakturering

Dags för lagstiftning om e-fakturering

E-faktureringSenast april 2019 implementeras ett EU-direktiv i Sverige som innebär att den offentliga sektorn ska kunna hantera ingående fakturor helt elektroniskt. Det ställer dock enbart krav på mottagarsidan, vilket gör att direktivet inte kommer få tillräckligt starkt genomslag.

I Danmark är det redan förbud mot pappersfakturor inom hela den offentliga sektorn. Även Norge har kommit längre i utvecklingen i och med lagstiftning. Detta har även påskyndat utvecklingen i den privata sektorn.

Hos mindre företag tycker man ibland att e-fakturering inte ger några direkta vinster eftersom det inte skickas så många fakturor. En positiv effekt av e-fakturor är kortare betaltider, då denna typ av fakturor tenderar att betalas snabbare. Detta ger bättre likviditet som i sin tur leder till bättre kassaflöde och stabila leverantörsrelationer.

E-fakturering gynnar både samhälle och miljö. Skulle faktureringen ske elektroniskt skulle 77 miljoner brev försvinna. Det ger miljövinster i form av minskad pappersåtgång och färre transporter.

Läs mer här.