AdactOnline

Blogg

5 skäl till varför du ska starta eget

starta eget

Funderar du på att starta eget? Här kommer några anledningar till varför ett eget företag är en bra idé.

1. Du får göra det du verkligen vill

Har arbetet börjat bli slentrian? Är du egentligen inte särskilt intresserad av de du arbetar med? Genom att starta eget företag kan du syssla med det du verkligen är intresserad av. Tänk på att undersöka om det du tänkt starta har möjligheter att faktiskt dra in några pengar också. Finns det intresse för tjänsten eller produkten finns det möjlighet att göra om din hobby till ett lönsamt företag. Att vara egen är en fantastisk möjlighet att få förverkliga sig själv och sina idéer.

2. Du bestämmer själv

Som egenföretagare är du din egen chef. Du kan arbeta med vad du vill, när du vill. Det ger en helt annan frihet än att vara anställd. Tänk på att med frihet kommer också ansvar. Det är du själv som tar ansvar för dina egna beslut fullt ut.

3. Det är varierande

Har du ett eget företag är det många bitar att ansvara för, bland annat att hantera kalkyler, offerter, leverantörer och myndigheter. Det gör arbetet väldigt varierande. Är du en person som inte trivs med ett enformigt arbete är definitivt alternativet att starta något eget att överväga.

4. Du kan ha flera jobb

Att starta eget är också förenat med risker. Tänk om idén inte är så bra som du faktiskt trott? Vågar du inte riskera en regelbunden inkomst kan du faktiskt kombinera din anställning med din egen firma. Även om det kan vara tufft med två arbeten är i alla fall den ekonomiska biten säkrad. När du väl kommit på fötter med den egna verksamheten kan du fundera på om du ska välja att enbart syssla med den. Glöm dock inte att kolla med din arbetsgivare att detta är okej. Till exempel är det många gånger inte okej att bedriva en konkurrerande verksamhet vid sida om. Det är också bättre att vara öppen mot sin arbetsgivare så att inga missförstånd uppstår.

5. Det är lätt att starta företag

De senaste åren har underlättats en hel del för småföretagare, samtidigt som bolagsskatten har sänkts. Staten och EU satsar stora pengar på att hjälpa småföretagare och det finns flera organisationer som arbetar för att stötta entreprenörer. Det finns även en uppsjö av hemsidor där du hittar allting om hur du startar företag. Behöver du mer hjälp på vägen kan du alltid kontakta oss på Adact.

Läs mer:

Sänkt bolagsskatt för företag allt närmare

Glöm inte anmäla verklig huvudman

Har ägarförhållandena i ditt företag ändrats? Då får du inte glömma att anmäla en ny verklig huvudman.

Under 2017 började de nya reglerna om verklig huvudman att gälla. Reglerna innebär att alla svenska juridiska personer och juridiska personer som bedriver en verksamhet i Sverige är skyldiga att anmäla sina verkliga huvudmän till Bolagsverket. Totalt berörs ungefär 800 000 företag i landet av detta.

Vem är verklig huvudman?

Den eller de som räknas som verkliga huvudmän är de som ytterst kontrollerar företaget. Det kan till exempel den person som kontrollerar mer än 25 procent av rösterna i företaget. Den person som har rätt att utse mer än hälften av ledamöterna i styrelsen kan också vara verklig huvudman. Det kan alltså finnas flera verkliga huvudmän. Är personer nära släkt räknas rösterna samman.

De flesta företag har anmält en verklig huvudman, men det är lätt att glömma bort att ändra detta om företaget går igenom en ägarförändring. Skulle bolaget få en ny verklig huvudman måste detta anmälas omgående till Bolagsverket.

Ett företag kan föreläggas vid vite att registrera korrekta uppgifter om verklig huvudman saknas eller om det finns misstankar om att de registrerade uppgifterna är felaktiga.

Glöm inte ändra vid ägarskifte

Har du köpt ett företag är det viktigt för dig att vara registrerad som verklig huvudman vid kontakter med myndigheter, bank och revisor med mera. Även kunder och leverantörer kan vara intresserade av att veta vem som står bakom det företag som de gör affärer med. Har du sålt ett företag är det viktigt att inte längre vara verklig huvudman ifall det skulle ske några oegentligheter i företaget.

Har du några frågor eller funderingar angående verklig huvudman, kontakta oss på Adact.

Läs mer om att anmäla verklig huvudman här:

Dags att anmäla verklig huvudman

Har du koll på avdragen?

Ett avdrag innebär att du kan dra av för en kostnad och alltså inte behöver betala lika mycket skatt. Avdraget görs i den årliga deklarationen.

Dator, programvara och abonnemang

Vid köp av dator kan du dra av hela beloppet om det inte är högre än ett halvt prisbasbelopp. I annat fall kan du dra av datorn genom regelbundna avskrivningar.

Köper du programvara till dina datorer är de avdragsgilla om det är standardiserade datorprogramvaror. För programvaror som är direkt tillverkade för din verksamhet beviljas avdrag över flera år.

Mobilabonnemang som används i företaget är avdragsgilla rörelsekostnader. Mobiltelefoner räknas som förbrukningsvaror och är därför direkt avdragsgilla.

Egen bil

Använder du egen bil i arbetet i ett aktiebolag kan du ta ut 18,50 kronor per mil skattefritt. På detta belopp behöver inte bolaget betala arbetsgivaravgift. Förutom milersättningen kan den som använder egen bil i tjänsten få skattefri ersättning för parkering, färje- och broavgifter, trängselskatt med mera.

Är företaget däremot en enskild näringsverksamhet eller handelsbolag kan du ta ut samma milersättning, men inte skattefritt. Genom att avdraget för i verksamheten minskar dock den enskilda personens skatt och egenavgifter.

Friskvård

De flesta arbetsplatser erbjuder friskvårdsbidrag. För att friskvårdsbidraget ska vara skattefritt ska samtliga anställda erbjudas det till samma värde och villkor. Bidraget ska också vara av mindre värde, vilket Skatteverket anser vara under 5000 kronor. Överskjutande del ska förmånsbeskattas. Aktiviteterna som godkänns att hamna under friskvårdsbidraget ska vara av enklare slag. Den får inte heller kostar med än 1000 kronor för ett tillfälle. Är aktiviteten inte av enklare slag eller kostar mer ska den anställde beskattas såsom för lön.

Ägare av enskilda firmor kan inte dra av för friskvård. Det kan däremot en aktiebolagsägare göra då denna räknas som anställd.

Litteratur och utbildning

Du kan dra ut för eventuell speciallitteratur som du köper för verksamheten. Du behöver dock kunna redogöra för varför inköpet är nödvändigt för verksamheten. Avdrag medges inte för litteratur som köps in i studiesyfte eller för vidareutbildning. Inte heller uppslagsverk eller dags- och veckotidningar av allmän karaktär är godkända att göra avdrag för.

En kurs eller konferens är avdragsgill om den är till nytt för företaget. Det ska också finnas ett utarbetat kursprogram. Tiden för kursen bör vara minst sex timmar per dag eller 30 timmar under fem dagar. En lång eller allmän utbildning, till exempel körkortsutbildning, är inte avdragsgill. Inte heller yrkesutbildning är avdragsgill.

Bedriva företag hemma

Bedriver du en enskild firma och använder en särskild lokal i din bostad för detta får du göra avdrag för en del av de löpande kostnaderna för drift. Du får också göra avdrag för de utgifter som hör till verksamheten. Du kan få avdrag även om du inte har en speciell del i bostaden avsedd för verksamheten. Du kan då får ett schablonavdrag för arbetsrum under förutsättning att du under året arbetet minst 800 timmar i bostaden. Äger du en annan bostad där du har ett arbetsrum får du göra avdrag på 2000 kronor per år. Är arbetsrummet förlagt i en bostadsrätt har du rätt till 4000 kronor i avdrag per år.

Hyr du ut din privata bostad till ditt eget eller nära anhörigs aktiebolag får du enbart avdrag för den ökade kostanden som uthyrningen medför. Hyresersättningen du får av ditt bolag kommer efter avdrag att beskattas som inkomst med 30 procent om den anses marknadsmässig. Det måste finnas ett hyresavtal och ett faktiskt behov för företaget att hyra lokalen. Samma gäller för handelsbolag.

Avdrag du INTE kan gör

Det finns även en rad avdrag du inte kan göra. Du kan bland annat aldrig göra avdrag för felparkering eller andra böter, för inkomstskatt, skattetillägg eller förseningsavgifter.

Har du några frågor eller fundering angående avdrag. Kontakta oss på Adact så hjälper vi dig.

Pension – olika sparande för olika företag

Gemensamma pensionsstiftelser, direkt pension, egen pensionsstiftelse. Eller kanske inget pensionssparande alls? Ta reda på vilket val som är bäst för just dig. 

De allra flesta företagare är noga med att sätta av pengar till sina anställdas pensioner. Men när det kommer till den egna pensionen är det knepigare.

Per H Börjesson har gått från att vara aktieamatör till att bli börsexpert. Han har gett ut flera böcker och är sedan 1986 vd för Investment AB Spiltan som satsar på långsiktiga investeringar.

– Många företagare betalar in stora belopp i tjänstepensioner till de anställda och till sig själva men lägger samtidigt lite tid på den egna tjänstepensionen. Eftersom det handlar om så stora belopp som avsätts borde företagarna egentligen tänka om och prioritera frågan högre, säger han.

Starta pensionsstiftelse

Ett av de bästa råden Per H Börjessons far fick, var av sin revisor, och det handlade om att starta en egen pensionsstiftelse. På så sätt har man som företagare full kontroll på kapitalet.

– Kapital avsatt i en egen pensionsstiftelse kan användas exempelvis vid generationsskiften och ägarbyten. Det är inte låst och ett bra sätt att trygga sina pensioner, säger han.

Men en egen pensionsstiftelse kräver en del administration, en styrelse och egen förvaltning så den kräver en långsiktighet och att stora belopp avsätts för att det ska vara lönsamt.

– Ett annat alternativ är att spara i en gemensam pensionsstiftelse där flera företag delar på kostnaderna. Däremot ska man komma ihåg att en gemensam pensionsstiftelse innebär att man inte har fritt inflytande över hur pengarna ska förvaltas, säger Per H Börjesson.

Direktpension

Ytterligare ett alternativ är direktpension. Det innebär att företaget gör pensionsavsättningar i det egna bolaget, men låter bolaget själv förvalta pengarna i en aktie- eller obligationsdepå i företagets namn. Depån är en pant för pensionsutfästelsen företaget gjort till dem som ska få pensionen.

Ett annat bra alternativ är en depåförsäkring hos någon av internetmäklarna. De har inga avgifter för försäkringsskalet och har ett brett fondutbud med många lågprisfonder.

– Traditionella pensionsförsäkringar eller fondförvaltningar via försäkringsbolag är vanliga alternativ men se upp med avgifterna som ibland kan vara höga, säger han.

Det finns också alternativet att inte spara något alls utan i stället öka vinsten och det egna kapitalet i bolaget.

– Det kan vara ett alternativ om bolaget är väldigt stabilt och det inte finns någon risk att det går omkull, säger Per H Börjesson.

Artikeln publiceras i samarbete med tidningen Resultat.

ALTERNATIV FÖR ATT PENSIONSSPARA:

* Strunta i tjänstepensionen och låt företagets kapital växta.

* Satsa på en egen pensionsstiftelse.

* Direktpension.

* Välj en gemensam pensionsstiftelse.

* Traditionell förvaltning i försäkringsbolag.

* Fondförvaltning via försäkringsbolag.

* Depåförsäkring hos internetmäklare. 

Skatteändringar vid årsskiftet

Från årsskiftet har vissa skatteändringar trätt i kraft. De ändringar som skett i inkomstskattelagen gäller bland annat en höjd nedre skiktgräns för statlig inkomstskatt, förstärkt jobbskatteavdrag och justering i skattesänkning för personer över 65 år.

Statlig skatt

Den nedre skiktgränsen för att betala statlig inkomstskatt ändra till 490 700 kronor. Den övre ändras till 689 300 kronor. Detta innebär att man kan tjäna upp till 42 000 kronor i månaden utan att betala statlig skatt.

Sänkt skatt

Ändringarna i jobbskatteavdraget innebär att skatten sänks med cirka 200 kronor för en person med månadslön på 30 000 kronor. Gällande grundavdraget för personer över 65 kronor så höjs det, vilket innebär att skatten sänks för de med inkomster mellan 5000 kronor och 98 000 kronor per månad.

Ombyggnation på Odinsgatan

Ni som besöker vårt kontor på Odinsgatan under februari kommer upptäcka att kontoret är under en mindre renovering och ombyggnation.

Ombyggnationen gör att vi har det lite stökigt just nu. Vi bygger om för att effektivisera lokalerna och skapa fler arbetsplatser, då vi ser möjligheter att växa kommande år. Vi behöver skapa fler arbetsplatser för att detta ska vara möjligt.

I samband med ombyggnationen passar vi även på att renovera en del ytor samt bygga om vårt konferensrum. När ombyggnationen är genomförd kommer vår personal att delvis få nya placeringar i lokalerna. Ni kommer då att hitta era konsulter på andra ställen i lokalerna än ni är vana vid.

Vi kommer under en tid framöver ha det lite stökigt med kundmöten då vårt konferensrum är under ombyggnation men vi försöker pussla ihop det så gott vi kan under denna period. Vi ber om ert överseende med detta.

Allt beräknas vara klart till slutet av februari.