AdactOnline

Blogg

3 tips för att behålla sin personal

Att ha kvar personalen höjer både företagets kompetens. Att söka ny personal är dessutom förenat med stora kostnader.
Hur får man då personalen att stanna? Här kommer några tips.

 1. Uppmuntra till bra stämning på jobbet.
  Det är viktigt att man trivs bra, och en stor del till detta är stämningen mellan arbetskamrater. Uppmuntra medarbetarna till att göra saker tillsammans. Det är kanske bättre för relationen att gå bort och ställa en fråga än att maila. Fikapauser och träningspass tillsammans är aktiviteter som kan bidra till bättre gemenskap. Trots att dessa aktiviteter inte är direkt jobbrelaterade kommer produktiviteten med stor sannolikhet höjas.
 2. Ge medarbetarna frihet.
  De flesta gillar att styra över sitt eget arbete till viss del. Det är skönt att kunna ha inflytande över hur arbete ska utföras för att målen ska nås. Därför vill de flesta inte ha detaljstyrt arbete och undersökningar har även visat att feedback är viktigt. Feedback får man genom det årliga utvecklingssamtalet men det kan många gånger vara bra att utöka dessa tillfällena så medarbetarna får chansen till feedback oftare.
 3. Håll koll på medarbetarnas framtidsplaner.
  I stället för att oroa sig för att de mest kompetenta medarbetarna ska söka sig vidare är det bättre att hålla samtal och diskutera framtiden. Vad kan få medarbetarna att stanna kvar? Ha en öppen dialog angående detta och se vad du kan göra för att få behålla värdefulla personer. Alla har olika incitament för att stanna, det kan vara lön, mer semester, flexibla arbetstider eller andra löneförmåner.

Det händer så klart att medarbetare säger upp sig även om du gjort allt du kan för att få dem att stanna. Så länge Sverige är i högkonjuktur är det de anställdas marknad. Det finns ett stort utbud av jobb och många företag säljer liknande produkter eller tjänster.
Väljer en person att gå vidare, gör då det bästa av situationer. Håll ett avslutningssamtal och få feedback. Då kanske du kan göra ännu bättre nästa gång.

Julklappar till personalen – det här kan du dra av

Julklapp till anställdaKommer tomten med klappar till personalen i år? Vi uppdaterar dig på vad som gäller kring gåvor och julbord.

24 december närmar sig med stormsteg, men innan dess är det mycket som ska hinna fixas. Kanske funderar du på att bjuda personalen på julbord eller julfest? Kanske tänker du köpa julgåvor till personalen eller kunderna? Tänk då på att Skatteverket sätter gränser för din generositet.

Vill du att gåvan ska vara skattefri för dina anställda gäller det att komma ihåg att du inte får ge bort pengar, kontantkort eller presentkort. Alltså inga gåvor som kan bytas till pengar. I så fall räknas inte gåvan som skattefri. (Det är dock helt okej att ge bort presentkort till de anställda – men då är gåvan inte avdragsgill.)

Men inga regler utan undantag. En gåva från arbetsgivaren i form av ett presentkort som ger rätt till rot- eller rutarbete för ett visst angivet belopp kan ses som skattefri gåva enligt ett ställningstagande från Skatteverket.

För att julklappar till personalen ska vara skattefria måste de dessutom ges till alla anställda, eller en större grupp inom personalen. Även styrelseledamöter omfattas av reglerna. Gåvans värde får inte överstiga 450 kronor inklusive moms. I värdet räknas inte arbetsgivarens kostnader för administration och transport av gåvan in. Om julklappen är dyrare än 450 kronor inklusive moms beskattas hela gåvan och sociala avgifter tillkommer.

Att ge julgåvor i form av att pengar skänks till välgörande ändamål blir allt vanligare. Även där finns några saker att hålla ordning på. Om den anställde själv vill att arbetsgivaren hellre skänker pengar till ideell verksamhet än ger en julgåva ska den anställde beskattas för gåvans värde som för lön. I ett sådant fall jämställs nämligen gåvan med kontanter.

Om det däremot är arbetsgivaren som bestämmer att pengar ska skänkas i stället för att personalen får julgåvor uppkommer inte någon skattepliktig gåva för de anställda. Arbetsgivaren får i det fallet inte heller göra avdrag för gåvorna.

När det kommer till julgåvor till kunderna är det också viktigt att vara noga. Är gåvorna för dyra kan de räknas som mutor. Avdrag medges för enklare reklamgåvor av förhållandevis obetydligt värde, om de till exempel har direkt anknytning till företagets verksamhet eller är enklare presentartiklar. Även här gäller att gåvorna ska lämnas till ett större antal personer/kunder för att vara avdragsgilla.

Vad gäller då för julfester och julbord för anställda? Dessa räknas som intern representation och faller under begreppet personalfest. Arbetsgivaren får göra avdrag för julbord enligt samma regler som gäller för andra typer av personalfester och högst två fester per år är det okej att göra avdrag för.

Avdraget för måltider har slopats men skäligt avdrag (högst 60 kronor per person plus moms) för förfriskningar och enklare förtäring medges. För kringkostnader, till exempel lokalhyra och underhållning, medges avdrag med högst 180 kronor per person plus moms.

Artikeln presenteras i samarbete med tidningen Resultat.

Att tänka på gällande 3:12-reglerna inför årsskiftet

3:12-reglernaLöneregeln

Tar du ut lön från ditt företag, och dessutom har några anställda, är bästa alternativet att använda sig av löneregeln vid bestämmandet av gränsbelopp. Denna regler gör att du kan tillgodogöra dig 50 procent av samtliga utbetalda löner som underlag vid uträknandet av gränsbeloppet. Du måste dock själv ta ut lön till en viss nivå för att tillåtas använda denna regel. Lägst lön är sex inkomstbasbelopp (375 000 kronor 2018) samt ett tillägg av fem procent av de totala lönerna, alternativt 9,6 inkomstbasbelopp (600 000 kronor 2018).

Tänk på att utdelningen 2019 baseras på lönerna 2018. Missar du att ta ut rätt lön missar du också chansen till lågbeskattad utdelning. Det är därför av största vikt att ha koll på sitt löneuttag inför årsskiftet. Prata med oss på Adact om du behöver hjälp.

Schablonregeln

Alla företagare, även de som inte tar ut lön i sitt aktiebolag, kan dock ta ut utdelning till låg beskattning upp ett belopp som beräknas enligt schablonregeln. Denna är 2,75 inkomstbasbelopp, vilket för 2019 skulle ge en utdelning på 171 875 kronor till 20 procents skatt.

Äger du hela företagets aktier kan du tillgodose dig hela beloppet, men är ni flera aktieägare måste ni dela.

Avkastning

Förutom att tillgodoräkna sig företagets samtliga löner kan du även räkna en schabloniserad kapitalavkastning på de pengar du satsat i företaget.

Viktigt att tänka på

 • Det är enbart de som äger aktier i företaget vid årets start som kan beräkna gränsbelopp. Ett tips är alltså att bilda bolag innan årsskiftet.
 • Diskutera igenom hur skattereglerna slår mot dig med din revisor.

Det omskriva förslaget om ändrade 3:12-regler drogs som bekant tillbaka i sin helhet. Det förväntas inte göras några förändringar den närmsta tiden.

Hur mycket kostar en anställd egentligen?

Anställa personalEn anställning är en investering som får ditt företag att växa. Det gäller dock att hålla koll på vilka utgifter en anställning för med sig. På så sätt vet man lättare när det är dags att anställa och vilken anställningsform som är bäst.

När det gäller en anställning bör man hålla koll på utgifter som bruttolön, arbetsgivaravgift och semester. Det kan också vara kostnader för mobil, dator, arbetsplats, tjänstebil, utbildning, sjukfrånvaro med mera.

Vi säger att tillsätter en person på en fast anställning. Du ska då betala lön, arbetsgivaravgift, semestertillägg och tjänstepension. Med en lön på 25 000 skulle din totala kostnad bli runt 35 000. Skulle anställningen vara tillfällig har den anställde ingen fast semester utan du som arbetsgivare betalar ut tolv procent i semesterersättning. Även på denna ersättning ska arbetsgivaravgift betalas.

Den anställde kommer också att behöva en arbetsskadeförsäkring. Blir någon i personalen sjuk ska sjuklön, det vill säga 80 procent av den ordinarie lönen, betalas ut av arbetsgivaren från dag två till 14.

Det går bra att anställa även om man har en enskild firma. Glöm då inte att registrera dig hos Skatteverket som arbetsgivare.

Har du frågor angående anställningar, prata med oss på Adact.

Dags att börja planera inför årsskiftet

Som fysisk person så beskattas man per kalenderår, vilket innebär att det mesta av skatteplanering måste ske i god tid före årsskiftet om det ska fungera. Redovisningskonsulter och revisorer jobbar med dessa frågor dagligen och ett gott råd är att ta upp diskussionen om din egen situation under hösten.

Lite förenklat, och beroende på företagsform, kan man säga att det finns tre sätt att ta ut pengar ur sitt företag. Ta ut lön, ta aktieutdelning eller spara i en pensionslösning.

 • En tumregel brukar vara att man ska prioritera löneinkomster upp till brytpunkten för statlig skatt. Det ger förmåner i relation till betald skatt.
 • Därefter, om du äger ett aktiebolag, så kan det bli intressant att ta utdelning. Det är mindre skattebetungande. Reglerna är emellertid komplicerade och man måste planera i god tid för att kunna utnyttja dem maximalt. Diskutera detta med din redovisningskonsult eller revisor.
 • Att spara i till exempel en pensionsförsäkring är enkelt. Upp till 35 procent av lönen dock maximalt 10 prisbasbelopp kan sättas av per år.
 • Det finns andra pensionslösningar som kan vara bättre, beroende på din egen situation. Ta upp detta med din ekonomirådgivare.

Inkomstgränser och skatteuttag

Beskattning av fysiska personers inkomster från tjänst eller näringsverksamhet (enskild firma bland annat) sker enligt en progressiv skala i tre steg. Upp till en årsinkomst på 468 700 kr så beskattas man enbart med kommunalskatt. Den varierar beroende på var i landet man bor. Den genomsnittliga kommunalskatten är cirka 32 %.

På belopp över 468 700 kr och upp till 675 700 kr betalar man också statlig skatt på 20 %. På inkomster över 675 700 kr betalar man ytterligare 5 % statlig skatt.

Rätten till pension är kopplad till den inkomst man har och maximal pensionsrätt har man tjänat in om man har en inkomst på 504 375 kr. Löner över detta belopp ger ingen ytterligare pensionsrätt.
Det kan vara hög tid att planera inför årsskiftet när det gäller löner, utdelning i fåmansbolag och pensionsavsättningar. Tala med din redovisningskonsult eller revisor redan nu. I januari är det för sent att göra något åt detta.

Planera för utdelning 2019

Utdelning i fåmansföretag beskattas enligt särskilda regler som ska förhindra att företagets ägare omvandlar löneinkomster till kapitalinkomster och på det sättet minskar sin skatt. Skatt på löneinkomster tas ut som beskrivits ovan.

Skatt på utdelning från aktier sker med 25 % om aktieinnehavet inte är kvalificerat. Ett kvalificerat innehav innebär att aktieägaren eller denne närstående också är verksam i betydande omfattning i bolaget.

För den som har ett kvalificerat aktieinnehav (alltså praktiskt taget alla små bolag) finns särskilda skatteregler som är kopplade till ägarens eller närståendes löneuttag och hela företagets löneuttag. Reglerna är komplicerade men om man uppfyller kraven så skapar man ett mycket intressant utrymme för lägre beskattning. Företag med stora lönesummor är särskilt intressanta i detta fall.

Det är viktigt att du talar med din redovisningskonsult eller revisor om detta innan årsskiftet.

Ta ut rätt lön 2018 för att maximera utdelning

Det här gäller dig som äger aktier i ett fåmansaktiebolag. Reglerna som styr denna del av beskattningen kallas 3:12-reglerna och har som syfte att förhindra att den som äger bolaget man själv arbetar i inte ska få förmåner som allt för mycket avviker från det affärsmässiga.

Är du aktieägare och själv verksam i bolaget, och har du dessutom ett antal anställda, så kan det vara bra att ta kontakt med din revisor eller redovisningskonsult för att planera löneuttaget. Det kan finnas möjlighet att du redan i år eller åtminstone på sikt kan ta utdelning till låg skattekostnad.

Varför är aktiebrev så viktiga?

AktiebrevAktiebrev är ofta bortglömda, men de kan blir väldigt viktiga om du ska sälja ditt företag.

Idag är det inte obligatoriskt att utfärda aktiebrev om inte en delägare begär ut det. I äldre företag finns det dock ofta aktiebrev. Det kan komma lägen då styrelse måste ta fram aktiebrev. Det kan exempelvis vara om en aktieägare vill pantsätta aktier som säkerhet för ett lån eller om en aktieägare av skatteskäl vill ge bort rätten till utdelning till en familjemedlem.

Vanligtvis fyller dock inte aktiebrev någon funktion, vilket gör att de helt enkelt tappas bort. Detta leder till problem vid försäljning om en potentiell köpare vill se aktiebreven. Är aktiebrev borta blir det svårare att visa på vem som faktiskt äger aktierna. Är ägarskapet oklart kan detta sänka värdet på företaget och det kan också hända att köpare drar sig ur.

Vad gör jag om aktiebrev är borta?

Det går att ansöka hos Bolagsverket så att aktiebrev dödas. Detta kan dock ta över ett år att få genomfört. Håll därför koll på att alla aktieägare vet var samtliga aktiebrev är och se till att aktiebreven lämnas över till eventuella nya aktieägare.

Behövs inte längre aktiebreven kan de makuleras. Detta måste göras när alla aktiebrev finns kvar. Vid en eventuell makulering är det viktigt att allt sker i en bestämd ordning så att ingen i efterhand kan hävda att aktiebreven finns men har försvunnit.