Kategori: Okategoriserade

Gör det du är bäst på, det gör vi

Dags att börja planera inför årsskiftet

Som fysisk person så beskattas man per kalenderår, vilket innebär att det mesta av skatteplanering måste ske i god tid före årsskiftet om det ska fungera. Redovisningskonsulter och revisorer jobbar med dessa frågor dagligen och ett gott råd är att ta upp diskussionen om din egen situation under hösten. Lite förenklat, och beroende på företagsform, kan…
Läs mer

Varför är aktiebrev så viktiga?

Aktiebrev är ofta bortglömda, men de kan blir väldigt viktiga om du ska sälja ditt företag. Idag är det inte obligatoriskt att utfärda aktiebrev om inte en delägare begär ut det. I äldre företag finns det dock ofta aktiebrev. Det kan komma lägen då styrelse måste ta fram aktiebrev. Det kan exempelvis vara om en…
Läs mer

Anställ ekonomiskt med anställningsstöd

Ibland är det svårt att veta om man ska anställa eller inte. Det finns dock lösningar som är bra ur ett ekonomiskt perspektiv. De lösningar, anställningsstöd, som tagits fram för att få fler i arbete gör det nämligen även billigare att anställa. Anställ med Anställningsstöd I våras slogs flera anställningsstöd ihop till ett för att…
Läs mer

Swisha Skatteverket

Nu kan du som privatperson betala in din skatt till Skatteverket via Swish. Än fungerar det dock inte för företag. Att det är enkelt, leder till mindre risk för fel samt att det går snabbare är fördelar med det nya betalsättet. Maxgränsen vid Swishbetalning är 15 000 kronor. Vid högre summor måste betalningen göras med hjälp…
Läs mer

Om regler för uttag av utdelning

Så här års är det lämpligt att i fåmansföretag fundera igenom fördelningen mellan uttag av lön och aktieutdelning. Om det skriver skatteexperten Hans Peter Larsson, FAR, i sin krönika i tidningen Resultat. Dagens regler för uttag av utdelning är bra för ägare med flera anställda. Använd dessa regler för utdelning av vinst för 2018! De…
Läs mer

Prisbasbeloppet höjs för 2019

Prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet för 2019 har fastställts av regeringen. Prisbasbeloppet höjs till 46 500 kronor (2018 = 45 500 kr) och det förhöjda prisbasbeloppet till 47 400 kronor (2018 = 46 500 kr). Prisbasbeloppen används vid beräkning av ersättningar inom socialförsäkringssystemet och inom skattesystemet. Har du några frågor, kontakta oss på Adact.

Nya regler för nystartade företag och föräldrapenning

Att vara företagare och föräldraledig kan vara problematiskt. Det kanske inte är möjligt att vara helt ledig från företaget. Försäkringskassan har en sida där du kan läsa om föräldrapenning för företagare. Den hittar du här. Nya regler Om du ansöker om föräldrapenning efter 1 augusti 2018 och har ett företag som du registrerade för mindre än 36 månader…
Läs mer

Lagkrav att registrera ordförande i bostadsrättsföreningar

Den 1 juli 2018 började den nya lagen om ekonomiska föreningar att gälla. Det betyder att ekonomisk föreningar, bostadsrättsföreningar, kooperativ hyresrättsföreningar, bostadsföreningar eller sambruksföreningar ska registrera en ordförande hos Bolagsverket vid nästa styrelseändring eller senast den 31 december 2019. En styrelseändring börjar enligt den nya lagen att gälla först då anmälan kommit in till Bolagsverket.…
Läs mer

Nya momsregler för värdebevis nästa år

Snart införs nya momsregler för värdebevis, så kallade vouchers. Om momsen ska betalas när vouchern köps eller faktiskt används beror på voucherns funktion.  2016 infördes EU:s mervärdesskattedirektiv som gäller även i Sverige. Då det saknas regler i direktivet om hur vouchrar – det vill säga exempelvis värdebevis, lunchkuponger, kontantkort och presentkort – ska hanteras momsmässigt…
Läs mer

Frågor och svar om hantering av kvitton

Hur länge ska man spara ett kvitto och har det någon betydelse om det är elektroniskt eller på papper? Vad gäller om man skannat kvittot, ska man fortfarande spara pappersdokumentet och i så fall hur länge? Om jag själv skickar fakturor via e-post hur ska de sparas? Och vad gäller för mig som har en…
Läs mer