Kategori: Okategoriserade

Gör det du är bäst på, det gör vi

Avdrag för mobil i enskild firma

Avdrag för en mobil får göras samtidigt som det privata användande uttagsbeskattas då en näringsidkare köper en mobiltelefon. Bokförs inte inköpet har man rätt till skäligt avdrag. Skatteverket skiljer på om ett köp av exempelvis en dator eller mobil som används i enskild näringsverksamhet bokförs eller inte. Vi tänker oss att näringsidkaren köpt detta för…
Läs mer

Privata inköp beskattas som lön

Det är inte tillåtet att göra privata inköp på företaget. Vill man vara säker på att avdragen i näringsverksamheten får godkänt måste sambandet till verksamheten noga dokumenteras. Betraktas utgifterna som privata levnadskostnader bedöms de med stor sannolikhet som inkomst av tjänst. Detta leder med stor sannolikhet till ökad inkomstskatt och skattetillägg. Tidigare i år bedömde…
Läs mer

Ny revisionsstandard för mindre företag

Ett första förslag till ny standard för revision i mindre företag har tagits fram. Det är Nordiska Revisorsförbundet (NRF) som tagit fram förslaget. Förslaget utgår från mindre företags förväntningar, förutsättningar och behov. Standarden ska ge revisorn ett tydligt uppdrag utan att i detalj beskriva hur granskningen ska genomföras. Meningen är att det professionella omdömet ska…
Läs mer

Med Swish ökar bokföringsslarvet

I somras lanserades Swish för företag. Betaltjänsten är populär bland privatpersoner då den efter aktivering möjliggör överföring mellan konton via mobilnumret. Detta gör det enkelt att exempelvis dela på restaurangnotan. På bara två år har mobilappen idag fyra miljoner användare. De företag som börjat ta betalt via Swish är främst de som inte tar emot…
Läs mer

Vad gäller för konferensresan?

Nu när hösten dragit igång är det vanligt att anordna konferenser och kick-off för sina anställda. Det gäller dock att ha kunskap om skatterättsliga regler när det är frågan om att anordna event för företaget. Annars riskeras de anställda att förmånsbeskattas. Belöningsresor leder till förmånsbeskattning. Detta då de inte har någon anknytning till företagets verksamhet.…
Läs mer

Sänkt pensionärsskatt?

3 000 kronor – så stor kan den årliga skattesänkningen blir för en pensionär med en pension på 120 000 kronor per år. I alla fall och regeringens förslag går igenom. I höstens budget finns förslaget om att börja sänka pensionärsskatten. Detta ska göra att en pensionär inte ska betala mer skatt än en löntagare…
Läs mer

RUT-avdrag för läxhjälp slopas

Den 1 augusti togs RUT-avdraget för hjälp med läxor och annat skolarbete bort. Vid barnpassning som innefattar en större del med läxhjälp gäller inte någon skattereduktion. En barnvakt får ägna sig åt läxläsning högst tio procent av tiden. Längre tid än detta betraktas inte som ringa omfattning av barnpassningen. Skattereduktion medges inte heller för passning…
Läs mer

Sänkt prisbasbelopp

Prisbasbeloppet sänks med 200 kronor. SCB har beräknat detta till 44 300 kronor år 2016. I år är beloppet 200 kronor högre. Prisbasbeloppet används bland annat vid beräkning av bilförmånsvärde, gränsen för inventarier av mindre värde och för maximalt skattefritt traktamente. Det förhöjda prisbasbeloppet för nästa år beräknas till 45 200 kronor, även det en…
Läs mer

Dricks – hur fungerar det?

Dricks är den betalning som exempelvis restaurangbesökare betalar utöver sin nota. Nu har Skatteverket redogjort för hur denna betalning ska redovisas och beskattas. Hur dricksen benämns av företaget vid registrering i kassaregistret eller i bokföringsunderlaget har ingen betydelse för den skattemässiga bedömningen. Hur företaget än hanterar dricksen ska aldrig någon moms redovisas. Dricks till anställd…
Läs mer

Moms vid varuhandel med EU-länder

Området med handel mellan företag i EU-länder är stort och i viss mån komplicerat. Det finns vissa undantag att ta hänsyn till, men vi ska här försöka belysa de grundläggande reglerna vid utrikes försäljning mellan företag som är momsregistrerade i sina respektive hemländer. Sälja varor till momsregistrerade köpare i andra EU-länder Med EU-länder menar vi…
Läs mer