Kategori: Okategoriserade

Gör det du är bäst på, det gör vi

Förbjudna gåvor

Vissa typer av gåvor till anställda är inte tillåtet. Pengar, presentkort eller liknande gåvor som kan likställas med kontanter. Lån, borgen, amortering, ränta eller liknande på icke marknadsmässiga villkor. Arbete hos mottagaren alternativt varor eller tjänster för privat bruk på villkor som inte är marknadsmässiga. Något som är förenat med motprestation och inte godkänt av…
Läs mer

Undvik bokföringsmissarna

Att använda olika konton för samma kostnader. Kontrollera löpande att samma konto används för en viss kostnad. Detta kommer annars ta onödig tid i slutet av räkenskapsåret. Använd inte första bästa konto. Det är lätt att titta i kontoplanen och ta första bästa konto. Var dock noga med att göra skillnad mellan tillgångskontot och konton…
Läs mer

Skydda dig mot bluffakturor

Bluffakturor kan drabba alla. För att undvika detta gäller det att se över de interna rutinerna så att dessa inte går igenom. Slinker fakturan väl igenom kan det kosta mycket pengar. En näringsidkare har nämligen ingen ångerrätt när ett avtal ingåtts. En utebliven betalning kan leda till betalningsanmärkningar, även om kraven inte är legitima. Det…
Läs mer

Glöm inte kvittot

Du har själv ansvar för att informationen på kvittot innehåller rätt information. Finns inte informationen kan du i värsta fall förlora rätten till att dra av moms. Vid köp över 4 000 kronor måste avdragsrätt för ingående moms styrkas med fullständig faktura. Där ska löpnummer och köparens namn och adress framgå. Det räcker alltså oftast…
Läs mer

Höjda förseningsavgifter

Höjda förseningsavgifter för inkomstdeklarationer och skattedeklarationer. Det föreslår regeringen i budgetpropositionen. Dessutom finns förslag på att avgifterna för brister i hanteringen av kassaregister och personalliggare ska höjas. Det är de försenings- och kontrollavgifter som tas ut i stöd av skatteförfarandelagen som enligt förslaget ska höjas med 25 procent från 1 januari 2016. Samma datum införs…
Läs mer

Åter nej till amorteringskrav

Återigen säger kammarrätten i Jönköping nej till förslag om amorteringskrav. Kammarrätten bedömde i våras att det var tveksamt om Finansinspektionens förslag om amorteringskrav hade stöd i lagstiftningen. Då valde Finansinspektionen att inte gå vidare med förslaget. Anledningen var bland annat ett osäkert rättsläge samt behov av förtydligat mandat. Regeringen och oppositionen enades därefter om att…
Läs mer

Ändringar i RUT- och ROT-avdragen

Till nästa år halveras taket för RUT-avdrag till 25 000 kronor per person och år för de som inte fyllt 65 under 2015. Avdraget på städning ska bara omfatta enklare arbete och flyttstädning. För matlagning och bartendertjänster slopas avdraget helt. Subventionsgraden vid köp av ROT-tjänster från ett företag och när en anställd får ROT-tjänster som förmån…
Läs mer

Bokföring vid gåvor

Är du och ditt företag en av alla dem som skänkt pengar till en organisation för att exempelvis stötta de flyktingar som kommer till Sverige? Nu är det dags att bokföra transaktionen. Det är dock inte helt självklart var verifikationen tar vägen. Först och främst behöver du ett underlag som styrker att du gett pengarna.…
Läs mer

Inget avdrag för utbildning

På grund av att tränarutbildningen även hade ett privat värde fick golfproffset inte göra avdrag. Tränarutbildningen organiserades av Svenska golfförbundet och PBG of Sweden. Den sträckte sig över tre år och golfproffset gjorde då avdrag i sin enskilda firma för utbildnings- och matkostnaderna. Kostnaderna var drygt 65 000 kronor. Skatteverket beslutade dock att inte medge…
Läs mer

Undvik sen fakturering

Att fakturera kan vara tidskrävande, men nog så viktigt. Sena fakturor påverkar likviditeten. Till sist kan det leda till att företaget själv får svårt att betala fakturor. Här kommer några enkla tips för att få rutin på faktureringen. Skapa faktura direkt En faktura, eller ett underlag till faktura, kan skapas direkt vid försäljning. Gör notering…
Läs mer