Blogg

Gör det du är bäst på, det gör vi

Sänkt prisbasbelopp

Prisbasbeloppet sänks med 200 kronor. SCB har beräknat detta till 44 300 kronor år 2016. I år är beloppet 200 kronor högre. Prisbasbeloppet används bland annat vid beräkning av bilförmånsvärde, gränsen för inventarier av mindre värde och för maximalt skattefritt traktamente. Det förhöjda prisbasbeloppet för nästa år beräknas till 45 200 kronor, även det en…
Läs mer

Dricks – hur fungerar det?

Dricks är den betalning som exempelvis restaurangbesökare betalar utöver sin nota. Nu har Skatteverket redogjort för hur denna betalning ska redovisas och beskattas. Hur dricksen benämns av företaget vid registrering i kassaregistret eller i bokföringsunderlaget har ingen betydelse för den skattemässiga bedömningen. Hur företaget än hanterar dricksen ska aldrig någon moms redovisas. Dricks till anställd…
Läs mer

Moms vid varuhandel med EU-länder

Området med handel mellan företag i EU-länder är stort och i viss mån komplicerat. Det finns vissa undantag att ta hänsyn till, men vi ska här försöka belysa de grundläggande reglerna vid utrikes försäljning mellan företag som är momsregistrerade i sina respektive hemländer. Sälja varor till momsregistrerade köpare i andra EU-länder Med EU-länder menar vi…
Läs mer

Förändrade arbetsgivaravgifter, igen.

Riksdagen har beslutat om nya arbetsgivaravgifter och egenavgifter för unga. De nya reglerna träder i kraft den 1 augusti 2015 och gäller till 30 juni 2016. Därefter slopas nedsättningen helt. Läs mer på Skatteverket eller i Vårändringsbudgeten för 2015. Du som är arbetsgivare betalar nedsatt arbetsgivaravgift, 25,46 procent, för anställda som är födda 1990 eller senare.…
Läs mer

Deadline day!

Idag är det sista dag för privatpersoner att lämna in sin inkomstdeklaration avseende inkomstår 2014. Om du har ett underskott på slutlig skatt på högst 30000 kr ska du ha gjort en extra skatteinbetalning till ditt skattekonto. Räntan börjar beräknas från och med den 5 maj. Betalning av skatt görs till bankgiro 5050-1055 med individuellt…
Läs mer

Nya arbetsgivaravgifter för unga

Riksdagen har beslutat om nya arbetsgivaravgifter för unga. Arbetsgivare ska deklarera enligt de nya reglerna från och med redovisningsperioden maj 2015. De nya reglerna innebär att den tidigare nedsättningen av arbetsgivaravgifter för anställda som är födda 1989 slopas. För anställda som är födda 1990–1991 gäller samma avgift som tidigare. Arbetsgivaravgiften för anställda som är födda…
Läs mer

Dags att deklarera!

Den här veckan har Skatteverket börjat skicka ut de privata inkomstdeklarationerna för inkomstår 2014 och e-tjänsten har öppnat. Är ni osäkra på vilka avdrag man kan göra i deklarationen kommer här svar på några av de vanligaste frågorna. Behöver ni hjälp med Er deklaration, kontakta oss på Adact så löser vi naturligtvis det. Hur mycket kan jag dra…
Läs mer

Nya regler för rot- och rutarbete 2015

Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. De innebär att du måste lämna fler uppgifter än tidigare till Skatteverket för att få utbetalning för rot och rut. Dessutom måste du använda e-tjänsten för att begära utbetalning. De nya reglerna gäller arbete som dina köpare betalar efter den 31 mars…
Läs mer