AdactOnline

Blogg

Avier för trängselskatt till digital brevlåda

Från och med den 17 januari 2018 skickar Transportstyrelsen ut avier för trängselskatt digitalt. Genom att registrera dig hos en digital brevlådeoperatör får du din inbetalningsavi direkt till din digitala brevlåda i stället för med vanlig post hem till dig.

Har du redan en digital brevlåda kan det vara bra att kontrollera om några avier från Transportstyrelsen skickas dit för att undvika påminnelseavgifter.

Skattetillägg vid rättelse

Regeringen föreslår att Skatteverket i vissa fall ska kunna ta ut skattetillägg vid rättelser. Detta är ytterligare ett steg i arbetet mot skattefusk och skatteundandragande. Skattetillägget är viktigt för att säkra korrekt uppgiftslämnande och korrekt uttag av skatter och avgifter.

Skattetillägg får inte tas ut vid rättelser på eget initiativ. En rättelse anses dock inte vara på eget initiativ om Skatteverket har informerat om att myndigheten ska genomföra en generell kontroll och rättelsen som har en koppling till kontrollen görs först två månader efter att Skatteverket informerat om kontrollen. I dessa fall ska skattetillägg kunna tas ut.

En remiss om detta har lämnats till Lagrådet. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 augusti 2018.

Läs regeringens pressmeddelande här.

Ingen skattefrihet för privat hälso- och sjukvård

Regeringen aviserade i sin budgetproposition för 2018 att skattefriheten för förmån av privat hälso- och sjukvård ska avskaffas. Nu har en remiss med ett sådant förslag lämnats in till Lagrådet.

Förmånen, vilket bland annat innefattar sjukvårdsförsäkringar, är idag skattefritt för arbetstagare. Kostnaden för vården eller försäkringen är dock inte avdragsgill för arbetsgivaren. Nu anser regeringen att hälso- och sjukvårdsförmåner inte bör behandlas annorlunda än andra förmåner och föreslås därför att skattefriheten slopas.

Förslaget innebär att en anställd som får en hälso- eller sjukvårdsförsäkring av sin arbetsgivare kommer att förmånsbeskattas samtidigt som arbetsgivaren får betala sociala avgifter på förmånen. Kostnaden blir också avdragsgill i verksamheten.

Läs regeringens pressmeddelande här.

Nya skatteregler för företagssektorn

Förslag på nya skattereglerFörslaget till nya skatteregler kommer, om de blir antagna utifrån den aktuella skrivningen, att väsentligt påverka företag som är investeringsintensiva och som finansierat tillväxten med lånat kapital. Genom att införa en ränteavdragsbegränsning kommer vissa företag att betala skatt trots att de inte redovisar någon vinst eller mycket låg vinst. Huvudsyftet med de nya reglerna är att försvåra för aggressiva skatteupplägg.

Företag i fastighetsbranschen och tillväxtföretag kommer att påverkas särskilt. Reaktionen från näringslivet har varit avvisande.

Förslaget i sin helhet finner du här på regeringens webbplats.

En kommentar om förslaget kan du läsa i sydsvenskan här.

Personalliggare för minskat svartarbete

Regeringen har lämnat förslag om att införa krav på personalliggare i fler branscher, bland annat kropps- och skönhetsvårdsverksamhet, fordonsserviceverksamhet samt livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet. Syftet är att minska skattefusk, då ett krav på personalliggare ger större möjligheter till förbättrad skattekontroll. Detta i sin tur bedöms vara bra för att förebygga svartarbete.

”Detta är ytterligare ett steg från regeringen för att minska svartarbetet. Hela vår välfärd finansieras av skattepengar och alla ska vara med och bidra. Det är viktigt att seriösa företag som gör rätt för sig inte konkurreras ut av svart verksamhet. Regeringen kan inte heller acceptera att människor utnyttjas som svart arbetskraft”, säger Magdalena Andersson på regeringens hemsida.

Förslaget är en del i regeringens 10-punktsprogram mot skatteflykt och föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Har du frågor angående personalliggare, kontakta oss på Adact.

Dags för lagstiftning om e-fakturering

E-faktureringSenast april 2019 implementeras ett EU-direktiv i Sverige som innebär att den offentliga sektorn ska kunna hantera ingående fakturor helt elektroniskt. Det ställer dock enbart krav på mottagarsidan, vilket gör att direktivet inte kommer få tillräckligt starkt genomslag.

I Danmark är det redan förbud mot pappersfakturor inom hela den offentliga sektorn. Även Norge har kommit längre i utvecklingen i och med lagstiftning. Detta har även påskyndat utvecklingen i den privata sektorn.

Hos mindre företag tycker man ibland att e-fakturering inte ger några direkta vinster eftersom det inte skickas så många fakturor. En positiv effekt av e-fakturor är kortare betaltider, då denna typ av fakturor tenderar att betalas snabbare. Detta ger bättre likviditet som i sin tur leder till bättre kassaflöde och stabila leverantörsrelationer.

E-fakturering gynnar både samhälle och miljö. Skulle faktureringen ske elektroniskt skulle 77 miljoner brev försvinna. Det ger miljövinster i form av minskad pappersåtgång och färre transporter.

Läs mer här.