AdactOnline

Blogg

Dags för julklappar

Detta gäller angående julklappar till de anställdaNu är det dags att börja fundera på julklappar till de anställda. Det finns några saker att ta hänsyn till när det gäller detta. Julklappen får inte kosta mer än 450 kronor inklusive moms för att den ska vara skattefri. Kostar den mer måste mottagaren betala skatt för hela beloppet. Företaget får heller inte göra avdrag för momsen.

Julklappen får innehålla i stort sett vad som helst. Man får dock inte ge bort pengar eller presentkort som kan lösas in mot pengar.

Ett alternativ till en fysisk pryl är att ge bort en julgåva i form av ett bidrag till en välgörenhetsorganisation. Detta måste dock göras på rätt sätt så att det inte leder till förmånsbeskattning för de anställda.

Vissa vill även ge julklapp till sina kunder. Dessa är dock inte avdragsgilla, med undantag för de gåvor som kan kategoriseras som reklam med anknytning till verksamheten. Det skulle kunna vara någonting med företagets logotyp på.

Har du frågor angående hur du ska tänka när det gäller julklappar till anställda och kunder, kontakta oss på Adact.

Inga automatiska utbetalningskort från Skatteverket

Inga mer utbetalningskort från SkatteverketNu måste man anmäla bankkonto till Skatteverket. Från och med den 22 november slutade Skatteverket att skicka skatteåterbäring och andra utbetalningar automatiskt via utbetalningskort. Detta gäller alla utom dödsbon.

”Utbetalningskort till fysiska brevlådor är inte lika säkert och mottagaren slipper dessutom kostnad för avier. Den som inte har ett bankkonto kan fortfarande få engångsutbetalningar manuellt om man hör av sig till oss”, säger Eva Bodén, verksamhetsutvecklare på Skatteverket till hemsidan.

Ungefär en miljon personer har inte anmält konto. 300 000 av dessa fick skatteåterbäringen via utbetalningskort i höstas.

Enklast är att anmäla konto på webben. Skatteverket varnar samtidigt för mail där mottagaren ombeds klicka på länkar för att ta del av sina pengar. Sådana mail skickas aldrig ut av Skatteverket utan är falska.

Läs mer här.

Förslag om förstärkt amorteringskrav godkänt

Höjt amorteringskravNu blir amorteringskraven tuffare. Det förstärkta amorteringskravet innebär att nya bolånetagare med bolåneskulder som överstiger 4,5 gånger bruttoinkomsten ska amortera minst 1 procent av skulderna utöver det befintliga amorteringskravet.

Finansinspektionens ändrade föreskrifter med förstärkt krav på amortering av bolån föreslås gälla från och med den 1 mars 2018.

Källa: regeringen

Tips inför årsskiftet

Tips inför årsskiftetDet finns ett antal enkla tips som kan göra skatteuttaget för både företagare och löntagare något lägre. Här följer några. Tala med din redovisningskonsult eller revisor på Adact så kan du få ytterligare bra hjälp.

  • Makar som driver gemensam verksamhet tjänar på att dela inkomsten jämt mellan sig.
  • Gränsen för när man tjänat in maximalt för föräldrapenning på grund av barns födelse går vid 448 000 kr. Den som planerar att föda barn bör alltså hålla koll på löneuttaget så att man får en anständig föräldrapenning.
  • Maximal pension har du tjänat in vid 496 305 kr. Över detta belopp adderas inga ytterligare förmåner till dig.
  • Om du har aktievinster under året så kan det vara god affär att sälja av förlustaktier för att kvitta vinst mot förlust. Om du trots allt tror på dina förlustaktier så kan du köpa tillbaka dem igen. Fördelen är att du inte behöver betala skatt på vinsten och säkerställer att en kvittning kan ske.

Trängselskatt blir förmån

Trängselskatt och infrastrukturavgifter som kommer av privat körning med förmånsbil och idag betalas av arbetsgivaren kommer från och med 1 januari 2018 att vara en skattepliktig förmån.

Arbetsgivaren ska varje månad beräkna och redovisa förmånen för varje anställd. Förmånen är skattepliktig den andra månaden efter att privat körning skett.

Förmånsvärdet kan beräknas efter Transportstyrelsens meddelande om trängselskatt och infrastrukturavgifter varje månad, tillsammans med den anställdes körjournal. I den sistnämnda bör även antalet passagers vid betalstationer finnas noterat. Skulle den anställde använt fordonet för både privat körning och tjänsteresor kan en förenklad metod at proportionera skattebeloppet användas.

Betalar den anställde hela förmånadsvärdet till arbetsgivaren uppkommer ingen förmån.

Läs mer om vad Skatteverket skrivet om detta.

Har du frågor? Kontakta oss på Adact.

Snart måste utbetalda löner redovisas månadsvis

Snart måste arbetsgivardeklaration på individnivå redovisas per månad. Det innebär att arbetsgivaren måste rapportera utbetald ersättning och gjort skatteavdrag för varje enskild anställd månadsvis, i stället för som nu, varje år. Reglerna ska införas i två steg, med start 1 juli 2018, men det är bra att redan nu börja se över sina rutiner. Behöver du rådgivning angående vad ni bör tänka på, kontakta oss på Adact.

Vid det första steget gäller de nya reglerna de företag som ska föra personalliggare och har fler än 15 anställda. Vid det andra steget, den 1 januari 2019, kommer reglerna gälla för alla företag.

I dag sker redovisningen av ersättningar och skatteavdrag för hela verksamheten totalt varje månad. På individnivå lämnas en årlig kontrolluppgift in efter inkomstårets slut. De nya reglerna innebär att rapporteringen månadsvis ska ske per betalningsmottagare, i stället för totalt för hela verksamheten.

Den ersättning som betalts ut för arbete där inte arbetsgivaravgifter ska betalas och skatteavdrag inte ska göras redovisas som tidigare i kontrolluppgiften.

Senast 31 januari 2019 ska samtliga arbetsgivare ha lämnat kontrolluppgifter till Skatteverket för inkomståret 2018. När de nya reglerna börjat gälla fullt ut den 1 januari 2019 ska k0ntrolluppgift inte längre lämnas för inkomster och skatteavdrag som redovisas i arbetsgivardeklarationen på individnivå.

För betalningsmottagaren kommer de redovisade uppgifterna från arbetsgivarna finnas tillgängliga på Skatteverkets hemsida under Mina sidor. Det går då att följa redovisade uppgifter per månad.